Tidligere arrangementer:


Silkeborg den 31. januar 2020

Generalforsamling 2020

Hermed indkaldes til generalforsamling hos De grå Pantere på Toldbodgade 29 – 31.

Fredag den 21. februar 2020 kl 14.00

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Godkendelse af budget
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Behandling af indkomne forslag.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen ifølge vedtægterne. Der er pt. Ingen forslag

  1. Valg til bestyrelsen. På valg er Torben Yngve Larsen, Hanne Amstrup og Jens Ravn. De er villige til genvalg.

Som suppleant er Inger Hall-Nørregaard på valg. Ønsker ikke genvalg.

  1. Valg af revisorer og suppleant
  2. Eventuelt

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde, og der vil blive serveret kaffe og fastelavnsbolle.

På bestyrelsens vegne

med venlig hilsen

Torben Yngve Larsen

Formand


Åbent hus - Infomøde 20. august 2020

De Grå Pantere starter sæsonen med et introduktionsmøde for nye og gamle medlemmer. Her har du mulighed for at træffe repræsentanter for de enkelte hold og få en snak om, hvad holdene beskæftiger sig med, og om dine ønsker og muligheder.

Tid og sted:       Infomødet afholdes i den store sal,

Toldbodgade 29-31, Silkeborg

Torsdag den 20. august kl. 14-15

Holdstart:          Første uge i september (for de fleste hold) 

På vores hjemmeside kan du læse meget mere om tid, sted, pris og tilmelding mm., om aktiviteterne på hvert enkelt hold og om De Grå Pantere generelt.
Åbent hus - stor aktivitet


De Grå Pantere * Toldbodgade 29-31 * 8600 Silkeborg * tlf. 8682 6699 * graa-pantere@mail.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk