Lokalhistorie


Silkeborg og omegnens historie og kultur belyses gennem en blanding af foredrag og besøg i virksomheder, institutioner og foreninger. Vi tager også på ture rundt i kommunens byer og naturområder.
Der suppleres med deltagernes egne erfaringer og viden. 
Alle aktiviteter planlægges efter input fra deltagerne.

Silkeborg før og nu

Vore aktiviteter går ud på dels at bibringe deltagerne en forståelse af Silkeborgs udvikling – fra byens opståen for ca. 175 år siden til i dag, dels at give deltagerne et indblik i, hvad den nuværende Silkeborg storkommune har at byde på inden for kultur, erhverv og natur.
Som eksempler på foredrag har vi hørt om Bryggeriet Neptuns historie, kooperationens historie i Silkeborg, Villa Arnsborg og Post Danmarks historie.

Tur til Møgelø

Ud af huset

Af ekskursioner, besøg og rundvisninger kan nævnes: besøg hos byens største virksomhed Mascot Workwear, Winthers Fabrikker i Them, J. Hvidtved-Larsens Maskinfabrik, Silkeborg Ry Golfklub og Affaldscenter Tietgensvej.
Vi har fået rundvisning i Resenbro, Kjellerup og Linå af lokalkendte og gået ture i Hjøllund Plantage og Sindbjerg/Stoubjerg.
Også adskillige af kommunens kirker, Them Medborgerhus og Silkeborg Vandrerhjem/Danhostel har vi besøgt.

Tur til Møgelø

Rundvisning i det gamle rådhus på det nye torv

Rundvisning på Silkeborg-motorvejen

Forårsudflugt

Ved sæsonens afslutning tager vi på en bustur uden for kommunen – vi har besøgt Jeppe Aakjærs Jenle, Den gamle By i Århus, Gl. Estrups Herregårdsmuseum m.v.

Info om holdet

Tid: tirsdage kl. 12.30 – ca.15.00
Kursusstart: 5. september 2023
Max 38 deltagere

Sted:
Panterlokalet
Toldbodgade 29-31,
8600 Silkeborg

Koordinator og info:
Jørgen Laursen
Tlf.: 2012 7644
Mail: joergenlaursen@post.tele.dk

Før tilmelding - kontakt holdets koordinator!

350,00 DKK

0 pladser tilbage

Ved overtegning kontakt holdkoordinator

Kirkebesøg

Kartoffeltyskernes mindesten på kirkegården i Frederiks

De GrĂ¥ Pantere * Toldbodgade 29-31 * 8600 Silkeborg * tlf. 8682 6699 * graa-pantere@mail.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk