Kommende arrangementer:


A F L Y S T !!!

 Silkeborg den 31. januar 2020

Generalforsamling 2020

Hermed indkaldes til generalforsamling hos De grå Pantere på Toldbodgade 29 – 31.

Fredag den 21. februar 2020 kl 14.00

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Godkendelse af budget
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Behandling af indkomne forslag.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen ifølge vedtægterne. Der er pt. Ingen forslag

  1. Valg til bestyrelsen. På valg er Torben Yngve Larsen, Hanne Amstrup og Jens Ravn. De er villige til genvalg.

Som suppleant er Inger Hall-Nørregaard på valg. Ønsker ikke genvalg.

  1. Valg af revisorer og suppleant
  2. Eventuelt

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde, og der vil blive serveret kaffe og fastelavnsbolle.

På bestyrelsens vegne

med venlig hilsen

Torben Yngve Larsen

Formand

De GrĂ¥ Pantere * Toldbodgade 29-31 * 8600 Silkeborg * tlf. 8682 6699 * graa-pantere@mail.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk