Idé- og kulturhistorie


Holdet er deltagerstyret og forudsætter aktiv medvirken af deltagerne. 
Der anskaffes grundbog.

Dyk ned i idé- og kulturhistoriske emner

Vi vil sætte fokus på forskellige betydningsfulde episoder, forestillinger, tanker og ideer, som er kommet til udtryk gennem tiderne. 
Tilgangen kan være både periodisk: f.eks. ”renæssancen”, ”victorianismen” – og tematisk: f.eks. ”dødsstraf”, ”madvaner”, ”Kærlighed”.

Vi vil gennem tekster, billeder og musik diskutere og undersøge de politiske, filosofiske og samfundsmæssige ændringer, der globalt er sket. 
Vi vil inddrage de hverdagsagtige og lokale begivenheder, fester og underholdning, madvaner, arbejdsliv og uddannelse gennem tiderne. 
Vi vil forsøge at finde sammenhænge og forbindelser til vor egen tid.

Den store udvandring til Amerika........

Kampen for et bedre liv for de mange......

Info om holdet


Tid: tirsdage i ulige uger
kl. 10.00-12.00
Kursusstart: 12. september 2023
Max 8 deltagere

Sted:
Medborgerhuset lokale 5
Bindslevs Plads
8600 Silkeborg

Koordinator og info:
Anders Gjedsted
Tlf.: 41 68 22 04
Mail: ajgjedsted@mail.dk

Før tilmelding - kontakt holdets koordinator!

350,00 DKK

1 pladser tilbage
De GrĂ¥ Pantere * Toldbodgade 29-31 * 8600 Silkeborg * tlf. 8682 6699 * graa-pantere@mail.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk