Kunstforståelse II

Vi er en deltagerstyret studiekreds, der startede januar 2020. Vi mødes mandag hver anden uge, nogle uger dog en anden ugedag, hvis vi skal på museum. På holdet er vi fælles om at lægge program for det følgende halvår, og alle kan sætte sit præg på form og indhold.

Et varieret program

 Vi forsøger at lave et blandet program, hvor vi diskuterer kunst på baggrund af oplæg fra kunstkendere eller kunstnere. Vi vil også gerne besøge lokale kunstnere i deres atelier og hører om deres livs rejse i kunsten. Et par besøg på museer og udstillinger er der også mulighed for. Da mandag er lukkedag, vil disse besøg dog foregå en anden ugedag.  Desuden er det også velkomment, hvis nogle af deltagerne kan bidrage med deres personlige viden om kunst ved små oplæg, evt med udgangspunkt i kunst fra eget hjem.

Da vi starter med en brain storm, så er det uvist hvad efterårets præcise program vil indeholde.

Eksempler på tidligere arrangementer: Foredrag om kirkekunst, besøg hos keramiker, grafisk værksted Silkeborg, Silkeborg Bad, samt hold deltagere der fortæller og medbringer kunst fra eget hjem.

Ønsker du at deltage

Hvis du er interesseret i at deltage, kan du kontakte Lisbeth Kelm-Hansen, som er koordinator for holdet.

Tlf. 2521 1234, eller mail: lisbkh@gmail.com Lisbeth kan oplyse, hvilke aktuelle muligheder for deltagelse, der er.

Besøg hos Keramiker Mette Maya Gregersen i Sminge

Mette Maya Gregersen

Galeri moderne 

Info om holdet


Tid: Hver anden mandag kl. 15.00 – 17.00 i ulige uger.
Kursusstart: 7. september 2020
Max. 20 deltagere
Venteliste

Sted: Panterlokalet
Toldbodgade 29-31
8600 Silkeborg

Underviser: Selvformulerende gruppe samt gæsteforelæsere

Udgifter til museumsbesøg og foredragsholdere

Koordinator og info:
Karen Sandager
Tlf.: 2174 4149
Mail: sandagerkaren@gmail.com

Den angivne pris dækker perioden sept. 20 - maj 21.

Før tilmelding - kontakt Karen Sandager.

450,00 DKK

0 pladser tilbage

Ved overtegning kontakt holdkoordinator

Foredrag i Panterlokalet med Billedkunstner Lone Andersen

De GrĂ¥ Pantere * Toldbodgade 29-31 * 8600 Silkeborg * tlf. 8682 6699 * graa-pantere@mail.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk