Nyheder


Her finder du nyheder for både nuværende og kommende Pantere,
og i det hele taget for os i den tredje alder.
Har du nye indput er du velkommen til at sende dem til: webmaster@graapantere.dk

 

Kære Pantere,                                                                                                               Oktober 2019

KUNSTFORSTÅELSE – NYT HOLD??

Panterholdet Kunstforståelse har været et populært hold i mange år, hvilket har betydet, at mange har stået på venteliste meget længe. Det nuværende hold har 28 deltagere og mødes onsdage fra kl. 12.30-15.00.

Adgang til holdet for nye deltagere – ved vi af erfaring – har flere års udsigt.

Derfor har vi overvejet, hvordan vi kunne imødekomme de mange ønsker om at komme på et kunsthold, og løsningen ligger lige for; vi vil forsøge at oprette et kunsthold nr. 2.  Hvornår, et evt. hold nr. 2 skal have mødedage, er ikke afgjort.

Ud over de personer, der p.t. befinder sig på ventelisten, forestiller vi os, at der er deltagere på de andre panterhold, der er interesseret i kunst og har lyst til at dele deres interesse med andre ligesindede.

Linket herunder fortæller noget om, hvordan det nuværende onsdagshold arbejder, men et nyt hold skulle naturligvis sætte sit eget præg på indholdet. https://www.graapantere.dk/kunstforstaaelse/  

På den opgivne hjemmeside findes også telefon og e-mail på onsdagsholdets koordinator, og har man interesse i at blive indkaldt til et møde om oprettelse af et hold nr. 2, vil vi opfordre til, at man melder sig til hos Kirsten senest d. 10 november 2019.

Vi vil også gerne opfordre til, at I spreder nyheden om et muligt hold nr. 2 til andre interesserede, og denne mail må gerne videresendes til mulige deltagere uden for panternes rækker. Det gælder også her, at interesserede bedes tilmelde sig hos Kirsten, så vi kan få et samlet overblik over interessen.

Vi vil herefter drøfte mulighederne for etablering af et nyt hold måske allerede fra januar 2020 og indkalde til et orienterende møde.

Lad os høre fra jer.

 

Bedste hilsner

Kirsten Hartmann, koordinator

Brit Vittrup, tovholder

De GrĂ¥ Pantere * Toldbodgade 29-31 * 8600 Silkeborg * tlf. 8682 6699 * graa-pantere@mail.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk